Boeken

 
 

Zij in de geschiedenis

Wat mannen nooit vertelden, maar je altijd had willen weten

Geschiedenis is lang geen plaats geweest voor vrouwen. Vrouwen schreven geen geschiedenis en maakten – in de ogen van mannelijke schrijvers – geen geschiedenis. Hij was het die bepaalde hoe zij moest leven én wat er over dat leven bewaard bleef voor latere generaties.

Modern onderzoek laat een verrassend nieuw vrouwbeeld zien. In de oertijd ging een vrouw ook op jacht en middeleeuwse vrouwen hadden wel degelijk rechten en die lieten ze gelden ook. Gevreesde koninginnen als de Romeinse Agrippina, of Catharina de’ Medici, waren vrouwen met scherp politiek inzicht en grote bestuurlijke kwaliteiten.

Zij in de geschiedenis toont aan de hand van kleurrijke vrouwen als Aletta Jacobs, Oriana Fallaci, Hedy d’Ancona en Michelle Obama dat vrouwen net zo’n stempel drukken op de geschiedenis als mannen – al is hun inbreng niet altijd op waarde geschat.

144 pagina's
Paperback
WalburgPers
ISBN13 9789462494527

€ 12,50 bestel via WalburgPers

 

 

Buitengewone vrouwen

In de voetsporen van Aletta Jacobs

In haar zwartste scenario ziet Aletta Jacobs zichzelf als een ongehuwde dame uit Sappemeer ‘met een handwerkje achter de horretjes zitten gluren’. Dus schrijft ze een brief aan Johan Thorbecke met het verzoek aan de universiteit te mogen studeren. Ze wordt in 1871 de eerste vrouwelijke student in Nederland. Enkele tientallen jaren later komen de allereerste afgestudeerde vrouwen bij elkaar. Ze beginnen in 1918 met een Vereeniging van Gestudeerde Vrouwen, de latere Vereniging vrouwen met hogere opleiding VVAO. Ze slagen erin zich te handhaven in de universitaire mannenwereld, in een tijd waarin men denkt dat geleerdheid en vrouwelijkheid onverenigbaar zijn.

Sindsdien is er een eeuw verstreken. Er studeren inmiddels meer meisjes dan jongens. Buitengewone vrouwen beschrijft de levens van onder meer Aletta Jacobs, Johanna Westerdijk, Marga Klompé en Els Borst, die de weg vrijmaakten voor de vrouwen die na hen kwamen. Hun persoonlijke portretten worden geschetst tegen de achtergrond van het meisjesonderwijs en het Hollandse moederschapsideaal. Zo ontstaat er een unieke sociaal-culturele geschiedenis die verklaart waar de Nederlandse vrouw vandaag staat. Deeltijdwerk, het gebrek aan topvrouwen en ongelijke beloning, hebben hun wortels in het verleden.

288 pagina's
Hardback
Amsterdam University Press
ISBN13 9789463724807

€ 19,99 bestel via Amsterdam University Press

 

 

Haya van Someren-Downer

Liberaal activiste

VVD-politica Haya van Someren-Downer (1926-1980) was een beroemdheid. Als Telegraaf-journaliste stapte ze in 1959 over naar de Tweede Kamer, waar ze het jongste vrouwelijke lid tot dan toe werd. In een tijd dat de televisie een populair medium werd wist zij de camera goed te gebruiken. Later werd ze de eerste vrouwelijke partijvoorzitter in Nederland. Met Hans Wiegel en Harm van Riel bouwde Haya de VVD uit tot een echte volkspartij. De Franse Marie Claire noemde haar in 1971 een van de machtigste vrouwen van de wereld. Het succes is haar niet komen aanwaaien: achter het stoere imago van glamour girl ging het zwijgen schuil van een meisje dat opgroeide in een NSB-gezin.

Alies Pegtel schetst het leven van een begaafd politica in het naoorlogse Nederland. De biografie zoekt naar antwoorden op de vraag wat de politica bewogen en gedreven heeft. Wat bracht haar naar de oprichtingsvergadering van de VVD in 1948 en waar komt haar belangstelling voor liberalisme vandaan? Daarnaast komen een aantal onopgeloste kwesties aan bod. Waarom stemde Van Someren-Downer bijvoorbeeld tegen de conceptabortuswet, terwijl deze wet nota bene door haar eigen partij was opgesteld?

208 pagina's
Hardback
Boom uitgevers Amsterdam
ISBN13 9789089535993

€ 22,50 bestel via Boom uitgevers Amsterdam

 

 

Neelie

Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis

Neelie Kroes is een icoon. Wereldwijd werd ze beroemd als Steely Neelie door haar krachtdadige optreden als eurocommissaris Mededinging. Sinds haar Brusselse jaren is ze een rolmodel voor vrouwen, maar dat is ze niet altijd geweest. Haar carrière kende pieken en dalen, evenals haar privéleven. In haar bijna vijftigjarige loopbaan heeft Neelie Kroes zich nooit uit het veld laten slaan. Haar politieke loopbaan begon in 1971, toen de meeste vrouwen anoniem achter het fornuis stonden. Ze viel op doordat ze als werkende moeder nadrukkelijk in het openbaar van zich liet horen. Anders dan haar politieke voorgangsters, brak Neelie met de code dat een vrouw alleen met de macht mee mocht doen als ze onzichtbaar opging in een mannengezelschap. Ze lakte haar nagels, nam haar zoon soms mee naar haar werk en zette haar uiterlijk in. Neelie schetst het uitzonderlijke leven van een vrouw die haar tijd vaak vooruit was. Wie is deze bewindsvrouw die nooit bang was om de gebaande paden te verlaten? Wat is het geheim van haar succes? En waarom wekte ze ook dikwijls rumoer? Familie, vriend, vijand en Neelie zelf vertellen over haar leven.

456 pagina's
Paperback
Boom Uitgevers Amsterdam
ISBN13 9789461050328

€ 20,90 bestel via Uitgeverij Boom