Uit de pers

 
 

 

TVfragment terugzien:

De pers over Zij in de geschiedenis:

'Pegtel stipt deze uitzonderlijke levens maar heel kort aan. Haar punt is dat de geschiedenis veel meer bijzondere, dappere en getalenteerde vrouwen kent dan wij op school hebben geleerd. Zij in de geschiedenis is allesbehalve een lijvig standaardwerk, en er zullen ongetwijfeld academische vakbroeders zijn die gruwen van de pamflettistische aanpak van Pegtel. Maar voor haar vakbroeders heeft ze dit boek niet geschreven.'
- Katja de Bruin, VPRO Gids

'In 140 pagina’s en klare taal raast ze door de geschiedenis, mét een seksebril op. Ze voert - her en der met ironie - honderden sterke of succesvolle vrouwen op die haar thema’s dichtbij brengen, van de #MeToo-beweging tot schrijfsters met mannelijk pseudoniem.'
- Ton de Lange, Noordhollands Dagblad

'Pegtel toont dat het #MeToo-debat en slutshaming eeuwenoude wortels hebben.'
- Mirjam Janssen, Historisch Nieuwsblad

 

 

 

Podcast terugluisteren:

De pers over Buitengewone vrouwen:

'Die zevenmijlslaarzen stellen Pegtel wel in staat om dé Nederlandse lus in de emancipatiedraden te ontwaren: het moederschapsideaal. Om zowel sociale, als religieuze en economische redenen blijkt de Nederlandse overheid 'de moeder de vrouw' systematisch te hebben bewierookt - ten koste, natuurlijk, van 'de bestuurder de vrouw' of 'de intellectueel de vrouw’.'
- Kim Schoof, het Parool

'Een beknopte biografie van Aletta Jacobs, pionierster en wegbereidster van het feminisme, wordt gevolgd door boeiende levensschetsen van andere universitair geschoolde vrouwen. Deze inspirerende levens worden door Pegtel gelardeerd met knappe, chronologisch opgebouwde, cultuurhistorische essays die uiterst pijnlijk duidelijk maken hoe kort het nog maar geleden is dat vrouwen handelingsonbekwaam werden bij het aangaan van de huwelijkse staat, dat vrouwen niet mochten stemmen, dat vrouwen moesten stoppen met werken zodra ze trouwden, dat vrouwen niet hóórden door te leren...'
- Marjan Maandag, comcol.nl

 

 

De pers over Haya van Someren-Downer, liberaal activiste:

'Intrigerend portret dat terecht aandacht besteedt aan NSB-verleden van het gezin Downer.'
- Paul van der Steen, Trouw

'Het goed geschreven boek geeft voor de rest een geweldig inzicht in de VVD van de jaren zestig en zeventig en het boeiende emancipatieproces dat zich in de politieke mannenwereld bij een zelfverzekerde vrouw voltrok.'
- Mark Kranenburg, NRC Handelsblad

'Vergeten feministe Haya was in 1953 een van de eerste vrouwen die een baan kreeg bij de Telegraaf. Ze was aangenomen om voor de pagina Vrouw artikelen over ballet en uiterlijk te schrijven, maar leerde lezeressen liever dat er meer was dan het huishouden.'
- Marion van Es, de Telegraaf

'De auteur verdient een compliment voor haar boeiende biografie.'
- Wim Couwenberg, Civis Mundi

'De auteur is er in geslaagd een boek te schrijven dat niet alleen de historie recht doet, maar dat ook vol empathie wijst op de last die Van Someren moedig droeg als "kind van foute ouders".’
- Marianne Janssen, LeesKost

'In de eerst vijftig pagina’s van het boek beschrijft ze de oorlog uitvoerig. Dat kan niet anders, dat deel gaat immers over de jeugdjaren, de oorlog en de naoorlog.'
- Chris van der Heijden, de Groene Amsterdammer

'In NRC Handelsblad concludeerde recensent Mark Kranenburg dat Pegtel te nadrukkelijk een verklaring voor Haya’s handelen zoekt in het NSB-verleden van de ouders. Het boek zou erdoor worden overheerst. De opdrachtgevers bij de VVD vonden dit in navolging van Haya’s zoon eveneens en meenden dat te veel aandacht uitging naar deze zwarte bladzijde uit Haya’s privéleven. Deze kritiek is in mijn ogen niet terecht. Sterker nog, Pegtel had haar zoektocht veel stelliger kunnen besluiten, daar Haya zelf in een interview inzicht heeft gegeven in haar drijfveren. Op basis daarvan is de voorzichtige aanname van Pegtel dat Haya’s keuze voor het liberalisme, en de felheid waarmee ze somtijds de vrijheid (van geweten) verdedigde, heel plausibel te noemen.'
- Fleur de Beaufort, de Teldersstichting

 

 

De pers over Neelie, brave meisjes schrijven zelden geschiedenis:

'Haar levensverhaal, afgezet tegen het Nederland waar veel vrouwen parttime werken, biedt meer inzicht in de stand van de emancipatie dan een boek over vrouwengeschiedenis.'
- Carla Joosten, Elsevier

'Pegtel zet Kroes welbewust neer als rolmodel voor al die vrouwen die graag de top willen bereiken maar zich laten remmen door wat ze ervaren als plichten tegenover hun gezin.'
- Jaap Goedegebuure, Het Financieele Dagblad

'Neelie. Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis' van journaliste Alies Pegtel is een vlotgeschreven portret van Kroes.'
- Paul van der Steen, Trouw

'Een pakkend, geweldig meeslepend boek. Contemporaine geschiedenis om uren in onder te duiken.'
- Marianne Janssen, LeesKost

'Neelie - Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis, is de veelzeggende titel van de biografie over Neelie Kroes, die al ruim veertig jaar eigenzinnig en krachtig optreedt in politiek en bestuur.'
- Ton de Lange, Noord Hollands Dagblad

'Pegtel heeft kunnen spreken met een groot aantal bronnen, waaronder familieleden van Kroes. Mede hierdoor geeft Neelie een volledig en persoonlijk beeld van haar loopbaan en (gezins)leven.'
- Joep Boerboom, Biografieportaal